Vai pašvaldības komisijas locekļiem var piemērot profesijas kodu 1112 42 Komisijas loceklis (valsts pārvaldes jomā), vai tomēr ir kāds cits kods? Ar komisiju locekļiem netiek slēgti darba līgumi, viņi tiek apstiprināti pildīt savus pienākumus ar domes lēmumu.