Katras jaunas izmaiņas normatīvajos aktos izraisa virkni jautājumu. Profesiju klasifikators ir viena no lietām, ko darba devēji uztver dažādi – gan kā palīgu ikdienas darbā, gan kā lieku birokrātisku, administratīvu slogu. Pirms apskatīt izmaiņas normatīvajos aktos Profesiju klasifikatora pielietošanā, noskaidrosim, kādi normatīvie akti nosaka darba devēja rīcību Profesiju klasifikatora piemērošanai.