Sabiedrībā lielai daļai darbinieku darba līgumā noteikta stundas tarifa likme. Vai saistībā ar jauno kārtību stundas tarifa likmes aprēķināšanā mums jāveic grozījumi visos līgumos? Vai pietiek ar vadības izdotu rīkojumu?