Saistībā ar jaunā Profesiju klasifikatora ieviešanu visiem darba devējiem ir pienākums pārbaudīt, vai viņu darbinieku kodi ir mainījušies. Vai tad, ja darbiniekiem ir mainījušies kodi, ir jāsagatavo grozījumi darba līgumos?