Vidējā izpeļņa ir jāaprēķina visiem darbiniekiem, tas ir aktuāli katrā uzņēmumā, tāpēc turpinām raksta 1.daļā iesākto tēmu par vidējās izpeļņas aprēķinu specifiku un izmaiņām, kas stājušās spēkā šī gada 1.janvārī.