Darbiniece veica sezonas darbu siltumnīcās. Viņai bija noteikta stundas likme 2,166 EUR/h un nepilns darba laiks (4-7 stundas dienā pēc nepieciešamības). Darba attiecības pastāvēja no 6.maija līdz 30.septembrim. Atbrīvojot no darba, jāaprēķina atvaļinājuma kompensācija par 5 mēnešu darbu. Minētajā periodā darba alga ir 979,03 EUR, nostrādātās dienas - 63, nostrādātās stundas - 452. Kā aprēķināt vidējo izpeļņu 1 dienai, lai to reizinātu ar kompensējamo dienu skaitu?

Ja ņem 15,54 EUR/dienā (979,03 EUR / 63 dienas), vai tas atbildīs 2015.gadā noteiktajām likumdevēja prasībām par vidējo izpeļņu, kas nedrīkst būt mazāka par valstī noteikto minimālo darba algu?