Darbinieks atgriezās darbā pēc bērna kopšanas atvaļinājuma 2017.gada oktobrī. No 06.11.2017. līdz 07.05.2018. darbiniekam ir slimības lapa. Slimības lapas laikā darbiniekam ir noteikta arodslimība un piešķirta invaliditāte. Darba devējs uzteica darba līgumu saskaņā ar Darba likuma (DL) 101.panta 1.daļas 7.punktu. Darbiniekam 2017.gada novembrī aprēķināta darba alga 80 EUR apmērā un decembrī - prēmija 518 EUR apmērā. Veicot aprēķinu, darba devējs aprēķināja dienas vidējo izpeļņu šādi:

  • 80 EUR / 4 (darbinieks 2017.gada novembrī strādāja 4 dienas) + 518 EUR / 148 (darba dienas 6 mēnešu periodā) = 20 + 3,50 = 23,50 EUR.

Vai darba devējs pareizi aprēķināja dienas vidējo izpeļņu, sadalot prēmiju uz 148 dienām 6 mēnešu periodā?