Kā rīkoties situācijā, kad jāmaksā vidējā izpeļņa, taču periodā, par kuru tā tiek aprēķināta, ir nostrādātas tikai divas darba dienas, bet pārējā laikā ir darbnespējas lapa, turklāt izmaksāta naudas balva un prēmija? Šādos gadījumos vidējā izpeļņa, rēķinot atbilstoši Darba likumam un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam, palielinās pat 10 reizes!