Kā rēķināt ikgadējo atvaļinājumu apsargiem, kas strādā summēto darba laiku - 2 darba dienas (16 st. un 8 st.), tad 2 brīvdienas, utt.?