Darbinieks iestādē nodarbināts divos amatos - normālā darba laika ietvaros veic administratīvu darbu, bet brīvdienās strādā kā mediķis, kura darbs ir saistīts ar īpašu risku un par kuru viņam pienākas papildatvaļinājums. Kā pareizi aprēķināt papildatvaļinājuma dienas vidējo izpeļņu - no visas darbiniekam aprēķinātās darba samaksas (normālais darba laiks plus summētais darba laiks) vai tikai no tās darba samaksas, kas aprēķināta par darbu, kas ir saistīts ar īpašu risku?