Kā aprēķināt atvaļinājuma naudu, ja darbinieks, kurš strādā normālu darba laiku, atradies ilgstošā prombūtnē no 2018.gada 1.augusta līdz 2019.gada 15.februārim, viņam piešķirts ikgadējais atvaļinājums no 2019.gada 22. līdz 25.februārim, papildatvaļinājums no 26. līdz 28.februārim, bet no 1. līdz 14.martam – ikgadējais atvaļinājums. Kāds periods jāņem katram atvaļinājumam vidējās izpeļņas aprēķināšanai?