Strādājam pēc Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma (Atlīdzības likums). Vai izmaksātie pabalsti, konkrēti: sakarā  ar aiziešanu atvaļinājumā un veselības uzlabošanu, kā arī pabalsts sakarā ar tuvinieka nāvi 200 Ls, no kuras 150 Ls neapliekas  un 50 Ls apliekas ar nodokļiem, jāiekļauj vidējā izpeļņā?