Darbinieks 2015.gadā ir strādājis tikai 5 darba dienas (28.02. līdz 09.03.), pārējo periodu - slimoja. 1.septembrī darbinieks paņem atvaļinājumu. Par kuru periodu jārēķina vidējā izpeļņa - jāņem periods tikai no 28.02. līdz 09.03. (5 darba dienas)? Vai 28.02. līdz 09.03. un iepriekšējais periods, kad cilvēks neslimoja (2014.gada augusts – decembris)?