Savās iepriekšējās publikācijās esmu rakstījis par darba samaksas noteikšanas aspektiem, kā arī sīkāk iztirzāju atsevišķas darba samaksas sastāvdaļas (darba alga, piemaksa). Šoreiz parunāsim par gadījumiem, kad darbinieks attaisnojušu iemeslu dēļ nav strādājis, bet darba devējam viņam saskaņā ar likumu par šo laiku ir jāsaglabā darba samaksa vai vidējā izpeļņa, kā arī aplūkosim kā jāaprēķina vidējā izpeļņa. Šie gadījumi un aprēķina veikšanas algoritms ir atspoguļoti Darba likumā (DL).