Kā pareizi aprēķināt vidējo izpeļņu, ja darbinieks stājies darba attiecībās aprēķina mēnesī (tātad nav ienākumu par iepriekšējiem periodiem) un pēc 17 kalendārām dienām, no kurām nostrādātas 10, iesniedzis darbnespējas lapu A (periods no 17.05.2012-27.05.2012)? Vai šajā gadījumā par pamatu aprēķinam ņemt valstī noteikto minimālo algu, vai nostrādātās dienas / stundas un aprēķināto algu līdz slimības dienai?