Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumiem Nr. 1096 Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi (MK noteikumi Nr. 1096) no 2011. gada 1. janvāra ir mainīts minimālās mēneša darba algas apmērs, un atbilstoši MK noteikumu Nr. 1096 2. punktam minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros ir 200 Ls, bet minimālā stundas tarifa likme ir 1,189 Ls. Šajā publikācijā tiks skaidrots, kā ir aprēķināma vidējā izpeļņa gadījumā, ja iepriekšējā gadā darbiniekam bija noteikta minimālā mēneša darba alga (180 Ls).