Personām, kuras veic saimniecisko darbību, ir noteikts obligāts pienākums iesniegt gada ienākumu deklarāciju, un par katru taksācijas gadu tas ir izdarāms laika posmā no 1.marta līdz 1.jūnijam. Šajā gadā, sagatavojot deklarāciju, ir jāievēro vairāki jaunumi – aplūkosim tos!