No 1.marta iespējams iesniegt gada ienākumu deklarāciju par 2017.gadu. Tāpat kā iepriekš, arī šogad deklarācijas iesniedzēji iedalāmi 2 grupās – tie, kam tas jādara obligāti (ievērojot deklarācijas iesniegšanas gala termiņu – 1.jūniju), un tie, kas deklarāciju iesniedz brīvprātīgi.

Nodokļu reforma, kas šogad liek mācīties daudz jauna, ietekmē arī iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN). Tomēr 2017.gada deklarācijas sagatavošanā un iesniegšanā, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, būtisku izmaiņu nav.

Lielākās izmaiņas gaidāmas nākamā gada sākumā, kad tiks sagatavotas deklarācijas par 2018.gadu, jo tad jutīsim, kā darbojas diferencētais neapliekamais minimums, izmaksu ierobežojums saimnieciskās darbības veicējiem u.c. jaunumi.