Atkal ir pagājis 1 gads un jāsāk gatavot gada ienākumu deklarācija. Salīdzinājumā ar 2014.gada deklarāciju būtisku atšķirību nav, bet pamatlietas par deklarācijas sagatavošanu ir noderīgi atkārtot.

Iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) no saimnieciskās darbības maksā un attiecīgi gada ienākumu deklarāciju sagatavo (ja vien šīs personas nav mikrouzņēmumu nodokļa maksātājas):

  • fiziskās personas, kuras veic saimniecisko darbību;
  • individuālie komersanti;
  • zemnieku (zvejnieku) saimniecību un individuālo uzņēmumu īpašnieki, kuri no saimnieciskās darbības maksā IIN (šī personu grupa IIN no saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma drīkst izvēlēties maksāt, ja ieņēmumi no saimnieciskajiem darījumiem gadā nav pārsnieguši 300 000 EUR).