Pašnodarbinātai personai, iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksātājai, ir zemnieku saimniecība. 2019.gada 27.jūnijā tā iegādājās jaunu sējmašīnu par kopējo summu 68 365 eiro. Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% apmērā ir 11 865 eiro, summa bez PVN – 56 500 eiro. Šis darījums tika uzrādīts PVN deklarācijā par 2019.gada jūniju.

Nespējām izpildīt norēķinu saistības ar sējmašīnas piegādātāju, tāpēc 2019.gada oktobrī tika pieņemts lēmums izmantot līzinga kompānijas piedāvātās iespējas un minēto sējmašīnu – kā līzinga priekšmetu. Līzinga kompānija kā darījumu apliecinošu dokumentu izrakstīja PVN rēķinu un no uzņēmuma pieprasīja arī PVN rēķinu (atgriezeniskais darījums). Šie darījumi tika uzrādīti PVN deklarācijā par 2019.gada oktobri. ZS kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā.

Vai šis darījums, sagatavojot gada ienākumu deklarāciju, jānorāda D31 pielikumā un jāapliek ar IIN?