Saimnieciskās darbības ietvaros dažāda veida atbalstus saņem ne tikai tās personas, kas ir pakļautas Gada pārskatu likumam. Arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksātāji – saimnieciskās darbības veicēji, individuālie komersanti un zemnieku saimniecības – saņem dažāda veida atbalstus. Jautājums par saņemto atbalsta summu pareizu uzrādīšanu vienkāršā ieraksta grāmatvedībā un gada ienākumu deklarācijā īpaši aktualizējās brīdī, kad ar IIN sāka aplikt valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalstus lauksaimniekiem.