Vai pašnodarbinātajai personai – mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātājai - ir obligāti jāiesniedz gada ienākumu deklarācija, ja jau nodoklis tāpat ir samaksāts? Ja ir – tad kā tā ir jāaizpilda?