Zemnieka saimniecībai (ZS) grāmatvedības un peļņas (ienākuma) nodokļu piemērošana ir iespējama divos veidos. Ja ZS kārto vienkāršā ieraksta grāmatvedību, tā maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) no peļņas 24% un sastāda gada ienākumu deklarāciju. Ja ZS kārto divkāršā ieraksta grāmatvedību, tā sastāda gada pārskatu, maksā uzņēmumu ienākuma nodoki (UIN) no peļņas 15% apmērā un sastāda UIN deklarāciju, īpašnieks maksā 10% no dividendēm pielīdzināmā ienākuma. Divkāršā ieraksta grāmatvedības uzskaitei un gada pārskata sastādīšanai normatīvajos aktos ir daudz trūkumu, jo daudzi posteņi nav atrunāti. Tādēļ katra ZS grāmtvedības uzskaiti un gada pārskatu sastāda, kā to saprot.