Vai pašnodarbināta persona, kas ir arī pievienotās vērtības nodokļa maksātāja, drīkst neizrakstīt rēķinu fiziskai personai par saņemto pakalpojumu (izņemot, ja personai ir nepieciešams), ja apmaksa par sniegto pakalpojumu tiek veikta ar pārskaitījumu bankas kontā?