Saimniecība vasarā gūst ienākumus no smiltsērkšķu audzēšanas, bet pārējā periodā – no malkas vai šķeldas pārdošanas. Sociālās iemaksas tiek aprēķinātas no konkrētā mēneša ienākuma. Kārtojot saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālu, tiek izmantota 21.aile “Proporcionāli sadalāmie izdevumi”. Vai mēnesī, kurā nav lauksaimniecības ieņēmumu, bet ir ieņēmumi no cita saimnieciskās darbības veida, pie izdevumiem drīkst ieskaitīt visus šī mēneša proporcionālos izdevumus?

Atbildē uzzināsi:

  • Kāds ir obligāto iemaksu objekta minimālais apmērs pašnodarbinātajiem.
  • Kā pašnodarbinātie aprēķina iemaksas pensiju apdrošināšanai.