Vai pašnodarbinātajam jāiesniedz ziņojums, ja nav ienākumu, jo peļņa ir nosegusi izmaksas, kas radās, uzsākot saimniecisko darbību?

Atbildē uzzināsi:

  • Kas jāsniedz pašnodarbinātā ziņojums par sociālo iemaksu veikšanu.
  • Kads jāsniedz pašnodarbinātā apliecinājums par plānotajiem ienākumiem.