Pašnodarbināta persona vēlas sniegt grāmatvedības pakalpojumus, kārtojot klienta grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā. Pakalpojumā ietilptu pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāla aizpildīšana, darba algas aprēķinu un PVN atskaišu sagatavošana, kā arī darba algas aprēķināšana, gada ienākumu deklarāciju sagatavošana un pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) un to objekta aprēķināšana. Vai šī persona Grāmatvedības likuma (GL) izpratnē ir ārpakalpojuma grāmatvedis? Kāds NACE kods ir jānorāda, sniedzot šādu pakalpojumu?