Reģistrēta pašnodarbināta persona par pakalpojumu izraksta Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu stingrās uzskaites kvīti. Pakalpojuma saņēmējs samaksu veic ar pārskaitījumu, nevis skaidrā naudā. Vai šādi drīkst rīkoties? Vai arī kvīts jāizraksta tikai skaidras naudas norēķiniem, bet, ja samaksa veikta ar pārskaitījumu, tad jāizraksta rēķins? Vai kvīts ir pietiekams attaisnojuma dokuments pakalpojuma saņēmēja grāmatvedībā?

Stingrās uzskaites kvītis ir paredzētas skaidras naudas norēķiniem. Tāpēc šāds darījuma noformējums nav korekts.