Uz jebkuru fizisko personu, kas reģistrējusies kā saimnieciskā darbības veicēja attiecas Grāmatvedības likumā noteiktais pienākums – kārtot grāmatvedības uzskaiti. Var izmantot grāmatveža pakalpojumus, bet to var veikt arī pats kādā grāmatvedības sistēmā vai Excel tabulās. Kā labāk?