Saimnieciskās darbības veicējiem grāmatvedības uzskaite ne vienmēr ir tik vienkārša, kā varētu šķist pēc nosaukuma, jo atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem jāmeklē vairākos normatīvajos aktos – gan Grāmatvedības likumā, gan normās, kas reglamentē iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanu Šoreiz par to, kas iekļaujams saimnieciskās darbības izdevumos.