Vienkāršās grāmatvedības kārtotājiem saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls ir galvenais grāmatvedības uzskaites reģistrs. Informācija šajā tajā kalpo kā pamats gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanai. Kādai informācijai jābūt norādītai šajā žurnālā? Kā to norādīt?

Žurnāla aizpildīšanas kārtība skaidrota Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.322 “Kārtība, kādā individuālie komersanti un citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā”.