Zemnieku saimniecības (ZS) “A” un “B” ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksātājas, kas kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, un katrai saimniecībai ir viens īpašnieks bez ieceltiem pārvaldniekiem. Vai zemāk esošajās situācijās ir pienākums deklarēt skaidro naudu? Vai pastāv kāda veida ierobežojumi naudas līdzekļiem?

  • Janvārī ZS “A” pārdeva preci ZS “B” par kopsummu 1200 eiro. Savukārt ZS “B” pārdeva savu preci ZS “A” par kopsummu 400 eiro, samaksas par preci veiktas janvārī. Par abiem darījumiem noformētas atsevišķas pavadzīmes un kvītis par apmaksu skaidrā naudā. Pirkuma-pārdevuma kopsumma pārsniedz 1500 eiro mēnesī.
  • ZS pērk/pārdod preci skaidrā naudā fiziskai personai, kas nav saimnieciskās darbības veicēja. Veikti vairāki darījumi gadā, katra darījuma summa ir mazāka par 1500 eiro, un par katru noformēti atsevišķi pirkuma-pārdevuma dokumenti (nav sadarbības līguma).
  • ZS īpašnieks iegulda savu personīgo skaidro naudu ZS darbībā, un tā netiek noformēta kā aizdevums.
  • Vai ZS īpašnieks drīkst izņemt skaidro naudu personiskām vajadzībām no ZS kases, kas tiek uzskaitīta saimnieciskās darbības ieņēmumu- izdevumu uzskaites žurnālā, un norēķinu konta neierobežotā daudzumā un nenoteiktā periodā?