Vispārīgās dokumentu noformēšanas prasības ir noteiktas Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" (MK noteikumi Nr.916) un šie noteikumi, konkrēti - šo noteikumu 2., 3., 4., 5. un 6.nodaļas prasības, ir jāievēro arī pašnodarbinātām personām - to paredz MK noteikumu Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju" (MK noteikumi Nr.585) 45.punkts.

Atbilstoši šiem noteikumiem rekvizīti, kuri ietekmē dokumenta juridisko spēku, ir:

  • dokumenta autora nosaukums,
  • dokumenta datums,
  • paraksts,
  • adresāts.

Atsevišķos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos obligātie rekvizīti, kas ietekmē dokumenta juridisko spēku, ir:

  • dokumenta izdošanas vietas nosaukums,
  • zīmoga nospiedums,
  • dokumenta apstiprinājuma uzraksts un atzīme par dokumenta apstiprinājumu,
  • dokumenta reģistrācijas numurs.

Dokumenta juridiskais spēks nodrošina iespēju izmantot šo dokumentu tiesības, piemēram, saņemt vai sniegt pakalpojumu vai iegādāties vai pārdot preces, īstenošanai. Dokuments, kuram nav juridiskā spēka, citām juridiskajām un fiziskajām personām nav saistošs - tas ir saistošs tikai dokumenta autoram.