Persona, kas nodarbojas ar saimniecisko darbību, saņem samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem ārvalsts valūtā. Kā to pareizi norādīt saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālā?