Zemnieku saimniecība (ZS) kļuvusi par uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) maksātāju. Jautājums ir par pašu kapitāla posteņiem. Kur atspoguļot privāto ieguldījumu, iepriekšējo gadu peļņu vai zaudējumus? Kad ZS bija iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksātājs, tad pamatkapitāls katru gadu mainījās, atkarībā no privātā ieguldījuma un pašu vajadzībām izņemtās naudas. Vai bija pareizi peļņu vai zaudējumus segt no privātā ieguldījuma?