Pašnodarbinātais saņēma Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) komercdarbības dotāciju saimnieciskās darbības uzsākšanai 3000 EUR apmērā. Pēc nedēļas par šiem 3000 EUR iegādāti pamatlīdzekļi (PL). Kā pašnodarbinātajam šī dotācija jāuzrāda savos ienākumos? Kādi nodokļi jāpiemēro dotācijai? Paralēli pašnodarbinātais saņem arī mēneša dotāciju biznesa plāna īstenošanai 380 EUR apmērā. Vai tai jāpiemēro iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI)?