Reģistrēts saimnieciskās darbības veicējs - nekustamā īpašuma iznomātājs, pievienotās vērtības nodokļa (PVN) nemaksātājs - vēlas iznomāt sev piederošas telpas juridiskai personai - PVN maksātājam un rēķinā iekļaut komunālo pakalpojumu izdevumus (ūdens, siltums, u.c.).

  • Kādi dati un rekvizīti noteikti jāiekļauj rēķinā, lai juridiskā persona varētu PVN atskaitīt kā priekšnodokli par komunālajiem pakalpojumiem? ·Vai maksa par komunālajiem pakalpojumiem saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālā jāgrāmato kopā ar nomas maksu 14. un 20.ailē vai varbūt 17. un 23.ailē?
  • Kādu ienākuma veida kodu juridiskajai personai jānorāda paziņojumā par fiziskai personai izmaksātām summām?
  • Vai kodu 2006 var attiecināt arī uz izmaksāto summu par komunālajiem pakalpojumiem, ja iznomātājs darbojos tikai kā starpnieks starp komunālo pakalpojumu tiešo sniedzēju un saņēmēju?