Esmu saimnieciskas darbības veicējs un kārtoju grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā. Darbības veids – viesu izmitināšana (viesu māja novadā). Kurās ailēs saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu žurnālā jāieraksta norādītie saņemtie ienākumi bankas kontā un kā tie jāatspoguļo žurnālā:

  • no Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) saņemtā vienreizējā komercdarbības dotācija 5000 eiro apmērā nodarbinātības pasākumā "Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai" un mēneša dotācija 430 eiro apmērā (mēneša minimālās darba algas 2020. gadā apmērā);
  • novada pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums projektu konkursā "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai novadā";
  • piešķirtas līdzfinansējums Latvijas lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” rīcībā 1.1. “Uzņēmējdarbības uzsākšana”. Līdzfinansējums tiks saņemts no Lauku atbalsta dienesta (LAD)?