Likuma ''Par iedzīvotāju ienākuma nodokli'' (likums par IIN) 11.5 pantā noteikts, ka personīgajiem vieglajiem automobiļiem, par kuriem maksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli (UVTN), degvielas un ekspluatācijas izdevumus saimnieciskās darbības izdevumos iekļauj, pamatojoties uz noteikto degvielas patēriņa normu un faktiski nobraukto kilometru skaitu. Vai šāda kārtība attiecas arī uz nomātajiem  un patapinātajiem automobiļiem, par kuriem pašnodarbinātais – individuālais komersants (IK) - maksā UVTN?