Vai tādā gadījumā, ja autors reģistrēts kā saimnieciskās darbības veicējs un kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, var attiecināt uz autora darbiem attiecināmos attaisnotos izdevumus (attaisnoto izdevumu normas noteiktas MK noteikumos Nr. 899 Likuma ''Par iedzīvotāju ienākuma nodokli normu piemērošanas noteikumi'' (MK noteikumi Nr.899)). Ja drīkst attiecināt - vai šos izdevumus norāda žurnāla ailē Izdevumi, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības veidiem?