Fiziskā persona, saimnieciskās darbības veicējs (SDV) un mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātājs, savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai iegādājas automašīnu par 7000 EUR. Saimnieciskā darbība ir nekustamo īpašumu objektu apsekošana, to izpēte, analīze un realizācijas / iegādes iespēju izvērtēšana, ņemot vērā tirgus situāciju. Saimnieciskās darbības kontā ir uzkrāti naudas līdzekļi automašīnas iegādei no iepriekšējo mēnešu ieņēmumiem, kas netika izņemti personiskām vajadzībām. Automašīnu plānots izmantot arī privātiem braucieniem, un maršruta lapas netiks sagatavotas, tāpēc uzskaitē 50% automašīnas uzturēšanas izdevumu tiks attiecināti uz privāto patēriņu (izdevumi pielīdzināti algai), 50% - uz saimnieciskās darbības izdevumiem.