Fiziskās personas ienākums no saimnieciskās darbības tiek aprēķināts kā saimnieciskās darbības ieņēmumu un ar to gūšanu saistīto izdevumu starpība. No šī ienākuma tiek aprēķināts ienākuma nodoklis no saimnieciskās darbības. Šajā publikācijā noskaidrosim, ko un kādā apjomā var iekļaut saimnieciskās darbības izdevumos, kā arī apskatīsim, ko šajos izdevumos ietvert nedrīkst.