Darbinieki, darba samaksa un tai piemērojamie nodokļi ne vienmēr tiek asociēti ar pašnodarbinātajiem, jo pašnodarbinātās personas ienākumus nevar saņemt darba algas veidā. Tomēr ne vienmēr tas tā ir. Saimnieciskās darbības veicējs drīkst nodarbināt līdz 5 algotiem darbiniekiem, bet individuālā komersanta darbinieku skaits nav ierobežots.

Algota darbaspēka izmantošanu pašnodarbinātās personas parasti nepraktizē. Vienreizēju darbu izpildei nereti tiek slēgts uzņēmuma līgums, saskaņā ar kuru uzņēmējs pats ir atbildīgs par nodokļu samaksu.

Situācija mainījās, kad tika pieņemts Mikoruzņēmumu nodokļa likums, jo saskaņā ar to nodokļa maksātājam jāmaksā tikai 1 nodoklis – mikoruzņēmumu nodoklis (MUN), kura likme, sākot ar šo gadu, apgrozījumam līdz 7000 EUR ir 12%, savukārt MUN likme mikrouzņēmuma apgrozījumam no 7000,01 līdz 100 000 EUR ir 15%, bet darba algas nodokļi nav jāmaksā. Tādējādi, ja ir nolīgta mēnešalga, piemēram, 500 EUR, šādu summu darba ņēmējs arī saņem, līdz ar to MUN maksātājiem algot darbiniekus ir daudz izdevīgāk.