Individuālais komersants (IK), kas ir reģistrēts kā iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksātājs, nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu – graudkopību. Grāmatvedību kārto divkāršā ieraksta sistēmā un reģistrēts kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājs (PVN). IK pieder aktīvi (zemes gabali, tehnika, krājumi, debitoru parādi un saistības (parādi piegādātājiem, aizņēmumi no kredītiestādēm un līzinga kompānijām). Esošā tehnika ir ieķīlāta līzinga kompānijās, zemes gabali – bankā. IK ir nolēmis dibināt sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA), kas varētu turpināt iesākto, pārņemot gan aktīvus, gan saistības. Aizdevumu sabiedrības piekrīt pamatlīdzekļu un saistību nodošanai jaundibinātajai SIA. Vai IK var visu savu mantu un saistības nodot SIA? Kādi nodokļi būs jāmaksā IK un arī īpašniecei kā fiziskai personai? Kā notiek mantas un saistību nodošana (IK) un to pārņemšana (SIA)? Kādi būs grāmatojumi?