Apskatīsim būtiskāko, kas par pamatlīdzekļu uzskaiti jāzina pašnodarbinātajiem, kuri grāmatvedību kārto vienkāršā ieraksta sistēmā. Sāksim ar vispārīgām prasībām, kas izriet no normatīvajiem aktiem.