Vēl joprojām ir daudz neskaidrību par to, kā pašnodarbinātai personai uzskaitīt transporta izdevumus, tajā skaitā izmaksas par degvielu, un cik lielu daļu no tiem var iekļaut saimnieciskās darbības izdevumos. Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavojis skaidrojumu, balstoties uz lasītāja jautājumu: