Saimnieciskās darbības veicējs ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksātājs. 2018.gada maijā tika iesniegta gada ienākumu deklarācija par 2017.gadu, un saņemts avansa IIN maksājuma aprēķins 2018.gadam no Valsts ieņēmumu dienesta. Saskaņā ar šo aprēķinu IIN par 2017.gadu ir noteikts 158 eiro apmērā, bet tā kā saimnieciskās darbības veicējam par 2017.gadu ir IIN pārmaksa, tad aprēķinātais IIN nav jāmaksā valsts budžetā. 2017.gadā IIN avansa maksājumi netika veikti. Vai saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu žurnālā ir jāfiksē šie 158 eiro? Kā?