Uzņēmums, individuālais komersants (IK), sniedz transporta pakalpojumus (lielāko daļu Eiropā). Uzņēmumā ir 4 darbinieki, bet pats īpašnieks reģistrēts kā pašnodarbinātā persona. Īpašnieks nav darba tiesiskajās attiecībās ar IK, par viņu tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1 reizi ceturksnī no 360 EUR. Vai īpašniekam var izmaksāt komandējuma naudu par laiku, kad viņš ir veicis transporta pakalpojumu Eiropā? Vai pašnodarbinātā persona var kļūt par darba ņēmēju, noslēdzot darba līgumu ar IK, veikt transporta pakalpojumus, saņemt darba algu un komandējuma naudu?