Pašnodarbināta persona, kas veic saimniecisko darbību (piemēram, ārsts, jurists vai grāmatvedis), gada laikā apmeklē konferences, seminārus un kursus, kas saistīti ar pašnodarbinātās personas profesionālo darbību un pēc ekonomiskā satura un būtības ir saistīti ar saimniecisko darbību un nepieciešami tās nodrošināšanai. Piemēram, grāmatvedis apmeklē kursus par grāmatvedības uzskaiti un izmaiņām likumdošanā. Vai šie izdevumi ir saistīti ar pašnodarbinātās personas saimniecisko darbību, pamatojoties uz likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN) 11.panta 3.daļas 15.punktu un Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" (MK noteikumi Nr.899) 78.9.apakšpunktu? Vai šīs izmaksas jānorāda gada ienākumu deklarācijas D3 pielikumā "Ienākumi no saimnieciskās darbības" kā saimnieciskās darbības izdevumi?