Fiziska persona ir saimnieciskās darbības veicējs (SDV), kas nodokli maksā rezumējošā kārtībā un nav pievienotās vērtības nodokļa maksātājs. SDV savas automašīnas nav, bet reizēm automašīna tiek patapināta no citas personas. Vai šāds SDV var iekļaut savos izdevumos degvielas čekus?